Προκήρυξη Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προγεννητικός Έλεγχος −Αντισύλληψη −Τοκετός»

Το τµήµα Ιατρικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προγεννητικός Έλεγχος −Αντισύλληψη −Τοκετός» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 20 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη