ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ A' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
Α' Εξάμηνο

Ημερομηνία

 Διδάσκοντες

 
Τίτλος

01/10/21         Παρασκευή

   

02/10/21        Σάββατο

   

22/10/21        Παρασκευή

   

23/10/21        Σάββατο

   

05/11/21       Παρασκευή

   

06/11/21       Σαββάτο

   

19/11/21       Παρασκευή

   

20/11/21       Σάββατο

   

10/12/21       Παρασκευή

   

11/12/21       Σάββατο

   

14/01/22       Παρασκευή

   

15/01/22       Σάββατο

   

28/01/22       Παρασκευή

   

29/01/22       Σάββατο

   

11/02/22       Παρασκευή

   

12/02/22       Σάββατο

   

27/02/22  η  06/03/22 Κυριακή

Εξετάσεις

 
demokritos

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιατρικής

 

Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
"Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλληψη"

Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα
Αλεξανδρούπολη
Έβρος

+30 25513 53297