Νέα - Ανακοινώσεις

Νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Β' Εξαμήνου 2022

04 Αυγούστου 2021

Αναρτήθηκε το ημερολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακού

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ

01 Ιουλίου 2021

Ο τρόπος συγγραφής των μεταπτυχιακών διατριβών θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις παρακάτω οδηγίες

Δείτε εδώ την Διάρθρωση της Μεταπτυχιακής σας Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Προγεννητικός Έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκετός", ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

26 Νοεμβρίου 2020

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ - ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ -ΤΟΚΕΤΟΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αναρτητέα στο Διαδίκτυο: ΑΔΑ: ΩΥΙΚ46ΨΖΥ1-ΖΝ6

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Έτους 2018 - 2019

17 Δεκεμβρίου 2019

Προκήρυξη Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προγεννητικός Έλεγχος −Αντισύλληψη −Τοκετός»

14 Φεβρουαρίου 2019

Το τµήµα Ιατρικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προγεννητικός Έλεγχος −Αντισύλληψη −Τοκετός» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 20 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

demokritos

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιατρικής

 

Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
"Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλληψη"

Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα
Αλεξανδρούπολη
Έβρος

+30 2551353157