ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 Β

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 2021-2022
Β' Εξάμηνο - 5η εβδομάδα

Ημερομηνία

 Διδάσκοντες

 Τίτλος

Παρασκευή 27 Μαϊου 2022

15:00 - 16:00

Αλέξανδρος Σωτηριάδης Μετα-ανάλυση

Παρασκευή 27 Μαϊου 2022

15:00 - 16:00

Απόστολος Καπώνης  Έκβαση κυήσεων κατόπιν εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Σάββατο  28 Μαϊου 2022

10:00 - 11:00

  Αγγελική Γερεντέ  Πρόγραμμα έγκαιρης προγεννητικής διάγνωσης συγγενών καρδιοπαθειών

Σάββατο  28 Μαϊου 2022

11:00 - 12:00

Γεώργιος Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου  Αρχόμενη κύηση
demokritos

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιατρικής

 

Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
"Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλληψη"

Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα
Αλεξανδρούπολη
Έβρος

+30 2551353157