Διδάσκοντες

 Επιστημονικός Υπεύθυνος:

  • Τσικούρας Παναγιώτης, Καθηγητής Μ/Γ Διευθυντής Διευθυντής Οικογενειακού Προγραμματισμού & Γυναικολογικής Κυτταρολογίας του Δ.Π.Θ.

 Αναπληρωτής Διευθυντής:

  • Νικολέτος Νικόλαος, Καθηγητής Μ/Γ Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γυναικολογικής Μαιευτικής Κλινικής του Δ.Π.Θ.

Συντονιστική Επιτροπή :

  • Τσαρούχα Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής του Δ.Π.Θ.
  • Κουτλάκη Νικολέτα, Καθηγήτρια Μ/Γ του Δ.Π.Θ.
  • Κοντομανώλης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Μ/Γ του Δ.Π.Θ.

 

demokritos

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιατρικής

 

Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
"Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλληψη"

Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα
Αλεξανδρούπολη
Έβρος

+30 2551353157